วันหยุดทำการของไปรษณีย์ไทย ปี 2556

แชร์เลย :

 

วันหยุดทำการของไปรษณีย์ไทย ปี 2556 (วันหยุดราชการปี 2556)


1. วันอังคารที่ 1 มกราคม 2556 วันขึ้นปีใหม่ (New Year Day)


2. วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 วันจักรี (Chakri Memorial Day)


3. วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2556 วันจัหยุดชดเชยวันจักรี (Chakri Memorial Day)


4. วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2556 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)


5. วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2556 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)


6. วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2556 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)


7. วันอังคารที่ 16 เมษายน 2556 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)


8. วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day)


9. วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 วันฉัตรมงคล (Coronation Day)


10. วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล (Coronation Day)


11. วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2556 วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day)


12. วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)


13. วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2556 วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day)


14. วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2556 วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day)


15. วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 วันแม่แห่งชาติ (H.M. The Queen's BirthDay)


16. วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 วันออกพรรษา


17. วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556 วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)


18. วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 วันพ่อ (H.M. The King's BirthDay)


19. วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556 วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)


20. วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556 วันสิ้นปี (New Year's Eve)
แชร์เลย :