วันหยุดไปรษณีย์ไทย ปี 2557

แชร์เลย :

 

วันหยุดไปรษณีย์ไทย 2557

 

วันหยุดทำการของไปรษณีย์ไทย ปี พ.ศ. 2557

 
1.  วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 (New Year Day)
 
2.  วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 (วันมาฆบูชา)
 
3.  วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557 (วันจักรี)
 
4.  วันจันทร์ที่  14 เมษายน 2557 (วันสงกรานต์)
 
5.  วันอังคารที่ 15 เมษายน 2557 (วันสงกรานต์)
 
6.  วันพุธที่ 16 เมษายน 2557 (วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์)
 
7.  วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 (วันแรงงานแห่งชาติ)
 
8.  วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 (วันฉัตรมงคล)
 
9.  วันอังคารที่  13 พฤษภาคม 2557 (วันวิสาขบูชา)
 
10.  วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 (วันอาสาฬหบูชา)
 
11.  วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557 (วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา)
 
12.  วันอังคารที่  12 สิงหาคม 2557 (วันแม่แห่งชาติ)
 
13.  วันพฤหัสบดีที่  23 ตุลาคม 2557 (วันปิยมหาราช)
 
14.  วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557  (วันพ่อแห่งชาติ)
 
15.  วันพุธที่  10 ธันวาคม 2557 (วันรัฐธรรมนูญ)
 
16.  วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557 (วันสิ้นปี)
แชร์เลย :