วันหยุด ปี 2560

แชร์เลย :

วันหยุด 2560

 

มาแว้วววว วันหยุดปี 2560 

วันหยุด เดือนมกราคม 2560

 1.           วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 วันขึ้นปีใหม่
 2.           วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่ 
 3.           วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่

วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

 1.           วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560  วันมาฆบูชา
 2.           วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560  วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุด เดือนเมษายน 2560 

 1.           วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560  วันจักรี
 2.           วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
 3.           วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
 4.           วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
 5.           วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2560

 1.           วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 วันแรงงาน
 2.           วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 วันฉัตรมงคล
 3.           วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา
 4.           วันพืชมงคล : **รอประกาศจากสำนักพระราชวัง 

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2560

 1.           วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา
 2.           วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 วันเข้าพรรษา
 3.           วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา
 4.           วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2560

 1.           วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ
 2.           วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

วันหยุด เดือนตุลาคม 2560 

 1.           วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนธันวาคม 2560

 1.           วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 วันพ่อแห่งชาติ
 2.           วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 วันรัฐธรรมนูญ
 3.           วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 4.           วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 วันสิ้นปี
 
 
วันหยุด
 

ใครวางแผนเที่ยวใหนมีวันหยุดยาวดังนี้ค่ะ

 

เดือนมกรา 2560 (หยุดติดกัน 4 วัน วันขึ้นปีใหม่ )

- วันที่ 31 ปี2559 - 3 มกราคม 2560 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
 

เดือนกุมภา 2560 (หยุดติดกัน 3 วัน วันมาฆบูชา)

- วันที่ 11-13 กุมภา
 

เดือนเมษา 2560 (หยุดติดกัน 5วัน วันสงกรานต์)

- วันที่ 13- 17 เมษา
 

เดือนพฤษภา 2560 (หยุดติดกัน3 วัน วันแรงงาน)

- 29 เมษา - 1พฤษภา
 

เดือนกรกฎา 2560 (หยุดติดกัน 4 วัน วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา)

- 8 - 11 กรกฎา 2560
 

เดือนสิงหา (หยุดติดกัน 3 วัน วันแม่)

- 12-14 สิงหา 2560
 

เดือนตุลา 2560 (หยุดติดกัน 3 วัน วันปิยมหาราช)

- 21-23 ตุลา 2560
 

เดือนธันวา 2560 (หยุดติดกัน 3 วัน วันรัฐธรรมนูญ)

- 9-11 ธันวา 2560
 

ขึ้นปีใหม่หยุดติดกัน 4 วัน 30ธันวา 2560 - 2มกรา 2561

 

 

ข้อมูลจาก kapook.

แชร์เลย :