รวมแบบ แว่นแคทอาย Cateye glasses แว่นปลายแหลม ทรงตาแมว (Update เฉพาแว่นพร้อมส่ง)

แชร์เลย :

รวมแบบ แว่นแคทอาย Cateye glasses แว่นปลายแหลม ทรงตาแมว (Update เฉพาแว่นพร้อมส่ง)


แบบที่ 1 รุ่นนี้มีแต่ลูกค้าถูกใจค่ะ

กรอบเพชร ขาสปริง


แบบที่ 2. กรอบเพชรเหมือนกัน แต่เป็นทรงแคทอายชัดเจนกว่า

กรอบรุ่นนี้ เป็น tr90 ขาสปริงค่ะ

แบบที่ 3 แว่นตาแคทอาย ปลายแหลม สีแดง เปรี้ยวปรี๊ด


แบบที่ 4 แชร์เลย :